Consultation E-Service

เตรียมความเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสุขภาพ อย. การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ให้ผู้บริโภคมั่นใจ ทาง KANN ได้รับการให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ตรงตาม อย. กำหนด และมีความพร้อมที่จะขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสุขภาพ ของทาง อย. จะเป็นผู้รับรองอย่างถูกต้อง… https://www.fda.moph.go.th/sites/oss/SitePages/ContentViewNews.aspx?IDitem=%2057

Kann Herbal Cream

ครีมแก้ปวดเมื่อย ครีมกัญญ์นาโนคลายกล้ามเนื้อ ที่กักเก็บน้ำมันหอมระเหยจากไพลและขมิ้น ใช้เทคนิคนาโนเอนแคปซูเลชั่น