ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์…
https://kannherbs.com/index.php/2020/10/31/certification-standards/

บทความจากหนังสือ RISMEP
กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

อ่านบทความทั้งหมด https://www.kannherbs.com/Kann_Resmep.pdf

Download หนังสือ RISMEP ฉบับเต็ม https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1uOxoXYpKC_JwL3RD8LprpqUy_08UEryg

หนึ่งในเป้าหมายเพื่อกลุ่มผู้สูงอายุจากหน่วยงานรัฐ ได้ใช้สินค้าดีมีคุณภาพสากลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ..

https://www.thaismegp.com/product/62f5f1e41ec4380b7804493e