Contact

ฝากข้อความถึง KANN ได้ค่ะ kannherbs@gmail.com

แผนที่เดินทาง
หจก. กัญญ์ เอิร์บ (ประเทศไทย) 184 หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

ร้านค้าในระบบจัดซื้อจัดจ้างกับทางภาครัฐ https://www.thaismegp.com/sme/613955fed12347945d4ec5eb