วิธีการชำระเงิน


การชำระเงิน :
1. จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยังผู้สั่งซื้อค่ะ
2. มี e-mail ตอบกลับการชำระเงินไปยังผู้ซื้อ
3. ผู้ซื้อ ส่งเอกสารการโอนกลับมาอีกครั้งค่ะ
4. ทาง KANN เมื่อส่งแล้วจะทำการส่งเอกสารการส่งสินค้าตอบกลับ
5. ผู้สั่งซื้อรอรับสินค้า

ขอบคุณค่ะที่ให้ สมุนไพรไทยที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ เท่าสากกลเพื่อให้คนไทยได้ใช้ก่อน