KANN Herbal Cream Refresh

KANN Herbal Cream Refresh
นาโนครีมสมุนไพร

สรรพคุณ :  ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  บรรเทาอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ

สมุนไพรสำคัญ : ไพล, ขมิ้นชัน และอโรม่า

นวัตกรรม : นาโนเทคโนโลยี อนุภาคนาโนช่วยเพิ่มความสามารถในการซึมผ่นผิวได้ดียิ่งขึ้น

Plai & Tumeric Nanoemulsgel intense freezy-heat sensation

“SAPA Herbal Relax Cream” for joint and muscle pains which combines the effective natural relaxing and anti-inflammatory of Zingiber cassumunar (Plai), Curcuma longa (Turmeric) and Lavender oil.

High concentrated natural extract in nanoparticles has been affect for fast pain relief and sustain cooling effect. Nanoemulgel works similar as penetrate into the skin to activate and help the muscle relaxing.
This product can be treated for muscle and joint pain which is easy to use and non-greasy formula. Apply generously and gentle massage on the affected area.